เกี่ยวกับเรา - About us : https://www.seoguideupdate.com. 

เกี่ยวกับเรา - About us

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของเว็บไซต์

เพื่อนำเสนอ ข่าวสาร ข้อมูล บทวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ เราพุ่งเป้าไปยัง การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการแข่งขันกับคู่แข่งในโลกการตลาดออนไลน์

เนื้อหาของเว็บไซต์จึงครอบคลุมไปถึง โดเมน เนม (Domain Name), โฮสติ้งค์ (Hosting), การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Web design, Web development), เสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine), โซเชียลมีเดีย (Social Media), และ การตลาดออนไลน์ ( Online Marketing)

เราพุ่งเป้า มุ่งเน้น เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

  1. ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับ โดเมน โฮสติ้งค์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละไซต์, แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจโดเมนเนม และโฮสติ้ง, เทคโนโลยี หรือแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ของโฮสติ้งในอนาคต
  2. แผนงาน เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การเลือกโดเมนเนมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเว็บไซต์, การเลือกใช้โฮสติ้งที่เหมาะสมของเว็บไซต์แต่ละไซต์, การนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
  3. เครื่องมือ วิธีการตรวจสอบเนื้อหา หรือโครงสร้างของเว็บไซต์ รวมถึงข่าวสาร, ความรู้, ข้อมูลทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์
  4. การวางแผนงาน และจัดการรณรงค์ เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะทาง เฉพาะกลุ่ม

เรามีประสบการณ์ยาวนาน กว่า 15 ปี

เราได้เริ่มต้น สร้าง และพัฒนาเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2000 ผ่านการวางแผน ปรับปรุง รวมทั้งเผชิญกับปัญหาต่างๆมาแล้วมากมาย จึงมีประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างโชกโชน

แม้ https://www.seoguideupdate.com จะเป็นชื่อใหม่ เราเลือกชื่อนี้ เพราะเราต้องการชื่อที่บ่งบอกถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของเราเท่านั้น
มันไม่ได้ทำให้ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด ของการทำเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จขาดหายไป
ประสบการณ์ กว่า 15 ปี ยังคงอยู่ และมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน

ความผิดพลาด ความถูกต้อง และความเปลี่ยนแปลงในโลกของอินเตอร์เน็ท คือ บทเรียนสำคัญ
เราซึมซับ เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และนำมาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพในการทำเว็บไซต์ ให้ดียี่งขึ้นในทุกๆวัน

และทั้งหมดนี้คือ เรา SEO Guide Update


© Copyright 2016 - by SEO Guide Update