นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ความรับผิดชอบของเว็บไซต์ https://www.seoguideupdate.com. 

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว, ความรับผิดชอบ ของ https://www.seoguideupdate.com

Privacy and Disclaimer

Privacy

Privacy is very important

ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา และเราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมดของเราเสมอ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือว่าเป็นส่วนตัว จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

We not sell your personal information

เราจะไม่ขาย, แลกเปลี่ยน, ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า.

We track your IP address

เราอาจจะติดตาม, จัดเก็บ ที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง, การบริหารจัดการเว็บไซต์ และรวมทั้งอาจจำเป็นต้องใช้ เพื่อเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายบังคับเท่านั้น

We use cookie session

เราใช้คุกกี้เซสชั่น เพื่อระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน. มันถูกใช้ เพียงเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา และจะไม่ถูกเผยแพร่ หรือเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม.
ไม่เคยมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้ใช้งานเว็บนี้ เพื่อใช้ในการระบุตัวตนต่อบุคคลที่สาม.

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ คือ
1. พันธมิตรที่จ่ายค่าตอบแทนให้เรา
2. ผู้สนับสนุนซึ่งเราได้รับค่าตอบแทน
3. ผู้โฆษณาซึ่งแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา

Cookie Ads.

ในขณะนี้เรามี พันธมิตร, ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งขอเรียกว่า ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ดังนี้
1. Google Adsense ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของ Google Adsense
2. Amazon.com ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของ Amazon.com
3. Aliexpress.com ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของ Aliexpress.com

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ ดังนี้ .
1. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึงพันธมิตร อาจใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามการเข้าชมที่ผ่านมาของผู้ใช้ ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา
2. การใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ทำให้พวกเขา รวมถึงพันธมิตร สามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์เรา ตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าของ และ/หรือเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ต้องการให้ใช้คุ๊กกี้โฆษณา สามารถดำเนินการได้ ดังนี้.
1. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ DoubleClick สำหรับการโฆษณาตามความสนใจได้ โดยไปที่ Ads Settings
2. ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ สามารถเลือก ไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้ โดยไปยัง aboutads.info

เราไม่ส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปให้พันธมิตร, ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา .
1. ข้อมูลที่พันธมิตร หรือผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา สามารถใช้ หรือจดจำ เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนรายบุคคลได้ หรือ
2. ข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวไม่สามารถรีเซ็ตได้)

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก .

เราสนับสนุน และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก ตามบทบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) .
เราไม่ใช้การโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) เพื่อกำหนดเป้าหมายสิ่งต่อไปนี้
1. กิจกรรมในอดีตหรือในปัจจุบันโดยผู้ใช้ที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ
2. กิจกรรมในอดีตหรือในปัจจุบันบนไซต์ของเราซึ่งมุ่งไปที่ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี


Disclaimer

Before using our site.

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา , ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด และเงื่อนไขในหน้านี้โดยปริยาย ถ้าคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ seoguideupdate.com แห่งนี้.
ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อเรา ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา.

Affiliate Link, Sponsor Link and Advertising on Our Site.

ในบางหน้า หรือหลายหน้าของเว็บไซต์เรา อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมโยง ไปยังเว็บซึ่งเราเป็นพันธมิตร หรือเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ของเรา หรือเป็นโฆษณาในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณคลิกผ่าน จากเว็บไซต์ของเรา ไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรที่จ่ายค่าตอบแทน หรือผู้สนับสนุนที่ให้ค่าตอบแทน หรือผู้โฆษณานั้นๆ

ซึ่งส่วนที่เป็นลิ้งค์เชื่อมโยงเหล่านี้ เราจะแยกออกจากเนื้อหาของหน้า หรืออย่างน้อยที่สุด เราจะแจ้งให้ทราบ รวมไปถึง เราจะพยายามให้ผู้ใช้งานทราบว่า เป็นลิ้งค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรที่จ่ายค่าตอบแทนให้เรา หรือผู้สนับสนุนซึ่งเราได้รับค่าตอบแทน หรือเป็นโฆษณาซึ่งเราได้รับค่าตอบแทนจากการคลิ๊กที่ลิ้งค์นั้น

We do not and can not guarantee

การกดลิ้งค์ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือลิ้งค์ ที่เชื่อมโยงไปยังพันธมิตรที่จ่ายค่าตอบแทน หรือ ผู้สนับสนุนที่เราได้รับค่าตอบแทน หรือโฆษณาใดๆในเว็บไซต์ของเรา
เราไม่รับประกัน และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของการเชื่อมโยง , ราคา , ส่วนลด , โปรโมชั่น , คูปอง หรือข้อเสนอใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เราทำหน้าที่ในการแสดงลิ้งค์เชื่อมโยงนั้น ในวันที่หน้านั้นปรากฎเป็นครั้งแรกเท่านั้น

เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกดลิ้งค์เชื่อมโยงนั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรม หรือธุรกรรม ที่ผูกมัดระหว่างผู้กดลิ้งค์เชื่อมโยงกับพันธมิตร หรือผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เราพยายามปรับปรุงให้ถูกต้อง ตรงตามความจริงอยู่เสมอ เพราะความถูกต้อง และชัดเจน คือเรื่องสำคัญสำหรับเรา และนี่คือสิ่งที่เราแสดงต่อผู้ใช้งานของเรา

Read all the instructions

ดังนั้น ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วม ในลิ้งค์เชื่อมโยงที่ปรากฎ ด้วยการเสนอราคาซื้อ , รับส่วนลด , ต่อรองราคา , รับคูปองที่แจก หรือ โปรโมชั่นใดๆ ที่คุณพบในเว็บไซต์ของเรา.

กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในเว็บไซต์ของร้านค้า. โปรดตรวจสอบว่าผู้ขาย / ร้านค้าที่คุณกำลังทำธุรกิจด้วยนั้น มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามกฎหมาย.

Returns and/or replacements

หากผู้ใช้งานได้สั่งซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ แล้วต้องการเปลี่ยน และ/หรือต้องการคืน สินค้าหรือบริการนั้น โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง การเปลี่ยน, การคืนสินค้า หรือบริการ ในหน้าช่วยเหลือของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานได้สั่งซื้อสินค้า หรือบริการนั้นโดยตรง

Content on this site

บางเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ส่วนที่เป็นเนื้อหาที่มาจากพันธมิตร หรือผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา เนื้อหานั้นก็จะถูกแสดงอย่างที่เห็น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกในเวลาใด ๆก็ได้

Subject to change

ราคาสินค้า, ส่วนลด, ข้อเสนอต่อรองราคา, โปรโมชั่น และคูปองในเว็บไซต์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


© Copyright 2016 - by SEO Guide Update